Guindilla Molida
Guindilla Molida Tarro Plástico
Guindilla Molida
Tarro PlásticoPESO NETO
25 g

CÓDIGO
8412666 352003

BANDEJA
15/ 25 tarros

EMBALAJE
20 bandejas x 25 tarros
25 bandejas x 15 tarros

Guindilla Molida Tarro Cristal
Guindilla Molida
Tarro CristalPESO NETO
32 g

CÓDIGO
8412666 354007

AGRUPACIÓN
10 tarros

EMBALAJE
12 bandejas x 10 tarros

Guindilla Molida Bote Hotelero
Guindilla Molida
Bote HoteleroPESO NETO
310 g

CÓDIGO
8412666355172
EMBALAJE
16 envases

Guindilla Molida Bote Granel
Guindilla Molida
Bote GranelPESO NETO
680 g

CÓDIGO
8412666355219
EMBALAJE
12 envases

Guindilla Molida
Guindilla MolidaPESO NETOEMBALAJE

Guindilla Molida
Guindilla MolidaPESO NETO
BANDEJA


EMBALAJE

Guindilla Molida
Guindilla MolidaPESO NETO
BANDEJA


EMBALAJE

Guindilla Molida
Guindilla MolidaPESO NETO
BANDEJA


EMBALAJE

Guindilla Molida
Guindilla MolidaPESO NETO
BANDEJA


EMBALAJE

Guindilla Molida
Guindilla MolidaPESO NETO
BANDEJA


EMBALAJE